اخبار

حال خوب کسب و کار

ادامه مطلب

استخدام در کلینیک مدیریت دکتر میدانچی

ادامه مطلب

مجوز انتشارات میدانچی

ادامه مطلب

ساخت مستندهای پروفسور فرهنگی و پروفسور ساروخانی به تهیه کنندگی فرهنگسرای رسانه و کارگردانی دکتر حبیب میدانچی آغاز شد. ...

ادامه مطلب

طی حکمی، دکتر حبیب میدانچی، به عنوان مدیر ارتباطات راهبردی یازدهمین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک منصوب و معرفی شد. ...

ادامه مطلب
1