برنامه ریزی و طراحی استراتژیک محتوای رسانه

استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصربه‌فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می‌کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می‌دانند. برنامه‌ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت‌ها طراحی می‌شود تا آن‌ها به‌صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش‌بینی‌شده محیط تطبیق دهند. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه‌ و تحلیل از شرکت و محیط مربوط به آن را ارائه می‌نماید و شرایط فعلی سازمان نیز در آن را تشریح شده و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت شناسایی خواهند شد و به این صورت فرآیندی برای بازسازی سازمان درآینده خلق می گردد.
سازمان‌ها باهم رقیب بوده و در رقابت، سازمانی پیروز می‌شود که استراتژی مناسبی اتخاذ نماید و در طول رقابت با توجه به تغییر شرایط محیط و رقیب، برنامه‌های خود را برای ادامه رقابت بررسی کند و در صورت نیاز آن‌ها را بازبینی و بازنگری نماید.
برنامه‌ریزی استراتژیک هدایت‌کننده است و جهت مـسیر فـعالیت‌ها و عـملیات سازمان را مشخص ساخته و به‌عنوان راهـنمای سـازمان عمل می‌نماید و با نـگرش بلندمدت به پیش‌بینی آینده مـی‌پردازد و از ایـن‌ رو اطـلاعاتی را در خود دارد که برای اقدامات دراز مدت مدیران مفید است.

 

خدمات ما
1.    بررسی، تشخیص و تعیین رسالت و مأموریت‌ها
2.   تعریف سیاست ها
3.    ارزیابی محیط درونی و محیط بیرونی
4.   ترسیم ماتریس SWOT
5.    تشریح و توصیف موقعیت آتی سازمان
6. انتخاب استراتژی سازگار با شرایط موجود در محیط رقابتی
7.    تدوین استراتژی، اجرا و ارزیابی
لطفا در صورت تمایل جهت هم اندیشی در خصوص فعالیت های رسانه ای، از اینجا وارد لیست زمان های مشاوره شده و یک وقت 30 دقیقه ای برای مشاوره اولیه رزرو نمایید و یا در ساعات اداری با شماره تلفن 02188515150 تماس حاصل نمایید.
جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید